Sprzedaż leków

Sprzedaż leków, preparatów na rynku farmaceutycznym. Rekrutacja, out-sourcing, konferencje, sympozja naukowe, szkolenia, akcje informacyjne, promocyjne, badania rynku, marketing, funkcje menedżerskie i reprezentacyjne.

  • ,