Prywatny gabinet psychologiczny terapia małżeńska warszawa

Jednostka SYNTONIA z Warszawy jest gabinetem terapeutycznym oferującym diagnostykę oraz leczenie różnego typu zaburzeń złączonych z depresją, wypaleniem zawodowym bądź zaburzeniami lękowymi albo kłopotami małżeńskimi. Firma oferuje kontakt z psychologami-diagnostami, psychiatrą czy też psychoterapeutą w ramach zaproponowania i zrealizowania odpowiedniej psychoterapii, psychotechniki czy też farmakoterapii osobnych zaburzeń. Jednostka wykonuje też badania psychotechniczne kierowców i inne badania psychologiczne. Dogłębne informacje o przedsiębiorstwie SYNTONIA dostępne są na stronie internetowej.