Warsztaty animatorów kultury

Rok 2010 rozpoczął drugie półwiecze istnienia nieformalnej instytucji kultury, jaką jest w Katowicach pracownia Piastowska1. Na początku roku 1960 Andrzej Urbanowicz i Urszula Broll obejmują przystosowaną część strychu pod tym adresem. Pracownia położona w samym centrum miasta wkrótce staje się przestrzenią nie tylko twórczości obojga artystów, ale również spotkań, kontaktów i realizacji zespołowych. Neoawangardowa alternatywa, ezoteryka, buddyzm i inne wątki kultury niezależnej tworzą rzadko spotykaną oazę wolności. Dzisiaj pracownia to również miejsce aktywności Towarzystwa Bellmer. Zwykła dla pracowni jest gotowość dzielenia się przestrzenią (przecież prywatną), z każdą godną uwagi inicjatywą. Nie ulega wątpliwości, kulturoznawcza rola tego miejsca, nie tylko w odniesieniu do Śląska.