Zasiedzenie

Zasiedzenie to jeden ze sposobów uzyskania prawa własności. Co należy pamiętać zdobycia prawa własności w ten sposób? Zwłaszcza to, że zasiedzenie może prowadzić do uzyskania prawa własności rzeczy ruchomych oraz gruntów. Co musi zdarzyć się aby było prawdopodobne uzyskanie prawa własności poprzez zasiedzenie? O tym rozstrzygają przesłanki urzeczywistnienia się prawa zasiedzenia. Wśród nich znajdują się: posiadanie samoistne, upływ okresu zasiedzenia, zaś dla rzeczy ruchomych istnieje dodatkowy warunek w postaci dobrej wiary posiadacza. Jak rozumieć wskazane przed chwilą warunki urzeczywistnienia się prawa zasiedzenia traktuję na pisanym przeze mnie blogu o prawie zasiedzenia. Na pisanym przeze mnie blogu o prawie zasiedzenia wyjaśniam także o tym jakie rzeczy mogą być przedmiotem zasiedzenia. W przypadku rzeczy ruchomych sytuacja jest dużo mniej skomplikowana. Generalnie zasiedziane mogą stać się wszystkie rzeczy ruchome, chyba że nie jest dopuszczalny obrót prawny tego rodzaju rzeczami. Jeżeli nieruchomości sprawa jest dużo trudniejsza. Oczywistym jest możliwość zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Warto wiedzieć, że zasiedzenie użytkowania wieczystego nie jest akceptowane przez prawo w każdym przypadku. Piszę o tym zagadnieniu szerzej na mym blogu prawniczym.