Spolkacywilna.info - blog o spółce cywilnej

Spółka cywilna to najprzystępniejsza spółka. Sposób rejestracji spółki cywilnej regulują przepisy kodeksu cywilnego, podczas gdy sposób rejestracji spółek prawa handlowego regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Żeby rozpocząć działalność spółki cywilnej dostateczne jest tylko zawarcie umowy spółki cywilnej. Sugeruję Ci mieć w świadomości fakt, że nie jest nakazany przepisami wpis najprostszej ze spółek do Krajowego rejestru sądowego. Funkcjonowanie spółki cywilnej jest również stanowią normy prawne kodeksu cywilnego, przy czym jej funkcjonowanie jest sporo łatwiejsza niż jest to w przypadku spółki akcyjnej albo drugiego rodzaju spółek regulowanych przez kodeks spółek prawa handlowego. Z jakiego powodu spółka cywilna jest metodą prowadzenia biznesu wartą zainteresowania? Ponieważ jest spółką nie narażającą Cię na koszty i wydatki, a także najprostszą w bieżącej obsłudze.