KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA STENCEL biuro notarialne katowice

Do obowiązków katowickiej Kancelarii Notarialnej Stencel przystaje m. in. przygotowanie aktów notarialnych (również aktów poświadczania dziedziczenia), doręczanie oświadczeń oraz przygotowywanie weksli lub czeków, jak również zapisywanie protokołu otwarcia lub ogłoszenia testamentu bądź zgromadzenia akcjonariuszy i protokołów z przebiegu zdarzeń tudzież losowania nagród. Kontakt z Notariuszem w sprawie umówienia się na konkretny czas konsultacji lub działania osiągalny jest poprzez telefon, wiadomość e-mail. Pozostałe informacje o usługach, które są dla Państwa dostępne z wykorzystaniem Kancelarii Notarialnej Stencel, zawierają się na stronie internetowej.

  • +48 322039615
  • Stencel Katarzyna. Kancelaria notarialna, Dworcowa 3 , ul. 40-012