Hipertermia | Immunoterapia | Onkologia Gdańsk

Ten gatunek hipertermii, zwany zarówno hipertermią ogólnoustrojową, polega na podwyższeniu temperatury w pełnym ciele chorego do nazwanej temperatury (maksymalnie do 42, 5°C) przez określony termin oraz w określonych interwałach czasowych).

Jako rehabilitacja onkologiczna, Wbht jest w głównej mierze polecana w nowotworach rozsianych i z transferami. Ma ponadto potwierdzone cechy cementujące normalny ustrój odpornościowy w tworze.
ednym z powodów, dla jakich hipertermia miejscowa jest tak efektywna jest to, że komórki rakowe obejmują w sobie inny rodzaj białka, które jest pulchniejsze i o wiele ogromniejsze niż normalne. Podczas zabiegu, ten typ białka absorbuje żywiołowość na przestrzeni wystawienia na pole elektromagnetyczne Mri. Powoduje to nagrzanie cele rakowatej do bardzo wysokiej temperatury 42°C. Rozgrzewanie powoduje, że tkanki rakowe mają podwyższony metabolizm i przetwarzają wielką ilość kwasu mlekowego. Kwas ten powoduje tak duże zakwaszenie komórki rakowej, że ustępowana jest ona momentalnemu rozkładowi. Sąsiadujące zdrowe komórki nie są objęte tym działaniem w ogóle, oszczędzając swoją naturalną temperaturę.