Ursa oprogramowanie do produkcji

System Galactica URSA jest systemem przynoszącym dużą pomocą w procesach produkcyjnych. W nim przechowywane są informacje historyczne odnoszące się do minionych zleceń, już zrealizowanych. W oparciu o to można wyciągać dane do późniejszej analizy, sprawdzania jak rozkłada się efektywność zatrudnionych pracowników czy na ile obciążone są poszczególne maszyny biorące udział w produkcji, a możliwość uzyskania takich danych i wyciągania z nich wniosków bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki przedsiębiorstwa. Oprogramowanie zawiera poszczególne, współgrające ze sobą moduły przygotowane z ukierunkowaniem na specyfikę etapów związanych z zarządzaniem produkcji, także w zakresie dokumentacji technologicznej.