statlook - rozwiązanie dla zarządzania IT w organizacji

Oprogramowanie statlook firmy A plus C Systems pomaga administratorom IT w zarządzaniu zasobami informatycznymi w firmie. nDzięki statlookowi możliwe jest monitorowanie komputerów pracowników, zdalny audyt legalności oprogramowania, inwentaryzacja sprzętu i zarządzanie licencjami. nGenerowanie raportów pozwala na sprawdzenie wydajności pracy. nFunkcja helpdesk oraz zdalny pulpit umożliwia natychmiastową pomoc zdalną. nStatlook umożliwia gromadzenie informacji na temat zasobów sprzętowych i programowych firmy oraz stopnia ich wykorzystywania. nnProgram statlook oferuje pakiety:nn• uplook Monitoring – nadzoruje czynności użytkowników, analizuje wykorzystanie sprzętu, umożliwia zarządzanie nośnikami wymiennymi, kontrolę wydruków i drukarek oraz wykorzystanie Internetunn• uplok Zasoby - umożliwia sprawną inwentaryzację i generowanie raportów, czuwa nad bezpieczeństwem i legalnością programównn• uplook Helpdesk - pozwala na raportowanie problemów przez użytkowników, a zdalny pulpit zapewnia natychmiastową pomoc w ich rozwiązaniunn• statlook – oferuje kompleksowe administrowanie komputerem, łącząc w sobie trzy powyższe pakiety

  • +48 12 630 97 45
  • statlook, ul. Szymanowskiego 1/15 , ul. 30-047