Windykacja sądowa Głogów

Windykacja sądowa obejmuje szerokie spektrum czynności zmierzających do odzyskania należności na drodze sądowej. Windykację sądową inicjuje wniesienie pozwu, w następstwie którego następuje wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. W wypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty - sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Dokładny opis procedury składającej się na dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej opisany został na stronie Windykacja Głogów.