SILMA-RECYKLING odpady z tworzyw sztucznych warszawa

Skup oraz sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych (w tym z PCV, PP, PE względnie PET), sprzedaż surowców wtórnych (do których przystają płyty i folie względnie przędze lub włókna a także żywica poliestrowa) a nawet prężny transport odpadów osiągalne są przy użyciu zakładu utylizacji odpadów „SILMA-RECYKLING”. Firma zaprasza do dawania odpadów od poniedziałku do piątku w opcjonalnych godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. Całkowita oferta produktów skupowanych w warszawskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów sztucznych razem z informacją o sprawnym przygotowaniu towarów dostępne są na stronie internetowej firmy „SILMA-RECYKLING”.

  • +48 509212111
  • Silma Recykling. Kowalska S.,