DK Kozłowski Długosz Kuchta adwokaci

Kancelaria Adwokacka Łódź adwokatów Piotra Kozłowskiego, Bernarda Długosza i Damiana Kuchty prowadzi pełen zakres usług prawnych. Do których należą:
Pełna obsługa osób poszkodowanych w: wypadkach: komunikacyjnych, przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, pracach w gospodarstwie rolnym i innych.
Obsługa spraw karnych osobom fizycznym jak i firmom na każdym etapie postępowania sądowego. Świadczą kompleksową pomoc prawną także w zakresie spraw karnoskarbowych. nOferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Świadczą pomoc prawną w zakresie: prawa spółek handlowych, sporządzania oraz opiniowania umów, upadłość i windykacji należności, ochrony własności intelektualnej, przygotowują opinie prawne, reprezentują przed sądami i innymi organami, prowadzą negocjacje z kontrahentami, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. nProwadzą również sprawy rozwodowe do których należy uregulowanie kontaktów z dziećmi, określenie władzy rodzicielskiej wraz z obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz dziecka, obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron a także postępowania w przedmiocie podziału majątku. nProwadzi doradztwo prawne w zakresie sporządzania testamentów, konstruowania umów o dział spadku czy konsultacji dotyczących który w przyszłości zapobiegnie sporom spadkobierców w zakresie wzajemnych roszczeń. nOferuje szeroką pomoc w zakresie prawa pracy, dotyczące ochrony interesów pracownika, oraz obsługi firm zatrudniających pracowników. nOferują pełną obsługę w zakresie optymalizacji podatkowej. Reprezentujemy klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. nProwadzą sprawy związane z WINDYKACJĄ. Reprezentuje klientów przed komornikami sadowymi. nŚwiadczą usługi dotyczące prawa autorskiego, prawa administracyjnego, prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego.