Prywatne Katolickie Liceum i Gimnazjum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego dobra szkoła lublin

Prywatne Katolickie Liceum i Gimnazjum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie użytkuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który pozostał specjalnie zaprojektowany na potrzeby szkoły. System pozwala nam automatyczne szacowanie stale obowiązujących ocen etapowych, jakie pełnią rolę odpowiednika ocen semestralnych i rocznych. Tego rodzaju rozwiązanie stanowiące podsumowanie rezultatów pracy ucznia od początku nauki na danym etapie szkolenia zarówno w trybie gimnazjalnym i licealnym. Podsumowanie to dostępne jest rodzicom lub opiekunom ucznia. Dzięki temu mogą oni być na bieżąco z dokonaniami naukowymi swojego dziecka. Szerzej o tej procedurze na stronie WWW.

  • +48 814440555
  • Zespół Szkół im. ks. K. Gostyńskiego,