Braingym.pl - trenerzy rozwoju

Centrum rozwoju umiejętności Brain gym pomaga w osiąganiu poprawy wyników w nauce. Rozwój umiejętności oparty jest na metodzie, , Brain Rx". Na początku dziecko jest badane pod kątem jego słabych stron. Trenerzy rozwoju pomagają w następujących dziedzinach: nauka płynnego czytania i rozumienia tekstu, wzmacnianie zdolności analityczne, ułatwianie przyswajania informacji, lepsza koncentracja i skupienie. Na przestrzeni już 36 lat metoda, , Brain Rx" pomogła wielu dzieciom w wyżej wymienionych aspektach.  

  • Brain Gym, Branickiego 14/16 , ul. 02-972