Towarzystwo Doradztwa Podatkowego | Ceny transferowe

Dodano: 11 lat 10 miesięcy temu
Towarzystwo Doradztwa Podatkowego jest firmą, która zajmuje się kompleksową dokumentacją cen transferowych w Warszawie i na terenie całego kraju. Dokumentacja cen transferowych (Warszawa) sporządzana winna być odrębnie do każdej zawartej umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentację cen transferowych każdy podmiot jest obowiązany przedstawić na żądanie organów podatkowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania wydania tej dokumentacji przez te organy. Ponadto, ustawa o rachunkowości zobowiązuje podmioty do ujawniania informacji o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe. Zatem w przypadku podmiotów podlegających badaniu przez biegłego rewidenta konieczne jest przedstawienie mu stosownej dokumentacji podatkowej. Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie przy ul Grochowskiej 341.

Podobne wpisy

Komentarze

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego | Ceny transferowe
Adres strony:
Wyświetleń:
336
Kliknięć:
0
Wizyt:
192

Kategorie