Kategoria: Oprogramowanie

Program Zarządzanie nieruchomościami
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Gospodarka nieruchomościami. Ewidencja lokalizacji i pomieszczeń. Umowy najmu. Umowy za media. Aneksy do umów. Faktury kosztów za najem i media. Dekretacja kosztów na pomieszczenia. Ewidencja dokumentów dotyczących nieru... pokaż więcej »
Program do obsługi zamówień
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Składanie oraz realizacja zamówień na zasoby i wyposażenie dla pracowników firmy. Zarządzanie procesem zaopatrzenia i realizacji zamówień: upoważnieni do składania zamówień, akceptacja, zamknięcie. Plany zakupowe dla cel... pokaż więcej »
Program Analiza bilingów telefonów stacjonarnych
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi) za telefony stacjonarne. Ewidencja telefonów. Umowy z operatorem. Analiza bilingów. Kontrola nadużyć i niedopełnień. Kompatybilność z bilingami przesyłanymi w postaci elektroniczn... pokaż więcej »
Program Analiza bilingów telefonów komórkowych
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi, aktywacje) za telefony komórkowe. Ewidencja urządzeń i aktywacji. Umowy z operatorem. Analiza bilingów. Kontrola nadużyć i niedopełnień. Kompatybilność z bilingami przesyłanymi w ... pokaż więcej »
Program Analiza bilingów telefonów komórkowych
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Rozliczanie kosztów (abonamenty, usługi, aktywacje) za telefony komórkowe. Ewidencja urządzeń i aktywacji. Umowy z operatorem. Analiza bilingów. Kontrola nadużyć i niedopełnień. Kompatybilność z bilingami przesyłanymi w ... pokaż więcej »
Program Zarządzanie licencjami i infrastrukturą IT
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Zarządzanie zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa. Obsługuje inwentaryzację zasobów IT, licencji i urządzeń. Magazyn licencji dostarcza informacji o wykorzystanych i wolnych licencjach. Doskonale nadaje się jako narz... pokaż więcej »
Program Flota samochodowa
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Nadzór nad flotą samochodową będącą na wyposażeniu firmy. Ewidencja pojazdów i kart floty. Raporty: spalania, przebiegu, bieżącej eksploatacji, tankowań. Naprawy. Szkody komunikacyjne. Eksploatacja opon. Kompatybilność z... pokaż więcej »
Program Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem firmy. Karty wyposażenia pracowników. Standardy wyposażenia. Ewidencja zasobów. Amortyzacja środków trwałych. Protokoły przekazania, przesunięcia i likwidacji wyposażenia. Rez... pokaż więcej »
Program magazynowy
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Prowadzenie gospodarki materiałowej. Obsługa dowolnej liczby i struktury magazynów. Obieg materiałowy: PZ, WZ, RW, ZW, MM. Rozliczanie materiałów wydanych na budowy i projekty. Zamówienia na materiały na budowy. Zamówien... pokaż więcej »
Program do utrzymania sieci teletechnicznych
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Wspomaganie obsługi serwisowej sieci teletechnicznych różnych operatorów. Inwentaryzacja infrastruktury teletechnicznej: obiekty, kanalizacja, linie, kable, złącza, markery. Lokalizacja GPS. Dołączanie map. Awarie. Napra... pokaż więcej »
Program do obsługi serwisu
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Obsługa różnego rodzaju punktów serwisowych. Rejestrowanie zgłoszeń, przyjęć, napraw i wydań urządzeń z serwisu. Prowadzenie kartotek klientów i urządzeń. Raporty wykonanych usług dla klientów. Raport pracy pracowników s... pokaż więcej »
System do zarządzania budowami
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Zarządzanie całym procesem inwestycyjnym począwszy od złożenia oferty aż po zakończenie sprzedażą. Oferty i przetargi. Zlecenia produkcyjne (budowy). Rozliczenia z podwykonawcami. Alokacja zasobów na budowy. Dekretacja k... pokaż więcej »
Program do zarządzania projektami
Dodano: 13 lat 7 miesięcy temu
Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami. Harmonogramowanie diagram Gantta. Kontrola i zarządzania budżetem. Alokacji zasobów. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników na projektach. Zarządzanie jakością i dokumentacją. ... pokaż więcej »