Dokumentacja cen transferowych art 9a

Dokumentacja cen transferowych - czy firma ma obowiązek jej sporządzania? Zacznijmy od TESTU (poniżej lub na stronie art9a. pl) składającego się z trzech krótkich pytań. Jeżeli odpowiedź brzmi TAK zapraszamy do pilnej lektury strony oraz współpracy z zespołem www.art9a.pl Więcej informacji o dokumentacji cen transferowych na stronach art9a. pl Czy Państwa firma wykonała jakiekolwiek transakcje, przepływy finansowe z organizacjami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów? Odpowiedź: Tak – jesteście Państwo zobowiązani do sporządzania dokumentacji Cen Transferowych Nie – proszę przejść do następnego pytania Czy jesteście Państwo podmiotem powiązanym wg Art. 11 Ustawy pdop? Odpowiedź: Tak –proszę przejść do następnego pytania Nie – nie macie Państwo obowiązku sporządzania dokumentacji Cen Transferowych Czy łączna kwota transakcji z podmiotami powiązanymi wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona przekraczała równowartość w skali roku: 1) 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20 proc. kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o CIT, albo 2) 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 3) 50 000 euro – w pozostałych przypadkach Odpowiedź: Tak – macie Państwo obowiązek sporządzania dokumentacji Cen Transferowych Nie – nie macie Państwo obowiązku sporządzania dokumentacji Cen Transferowych. www.art9a.pl