Badania-rynku.com.pl - oferta badawcza dla Twojej firmy!

Na polskim rynku badawczym działamy od ponad 12-tu lat. Przez cały ten czas wypracowaliśmy solidne zaplecze badawcze - utworzyliśmy własne studio teleankieterskie, opracowaliśmy autorskie oprogramowanie badawcze oraz własny panel konsumencki, zbudowaliśmy ogólnopolskie siatki ankieterów terenowych, moderatorów i tajemniczych klientów. Dziś dysponujemy sprawdzonym, doświadczonym zespołem, który specjalizuje się w wielu różnych dziedzinach (od socjologii i statystyki, przez ekonomię i ekonometrię, aż po programowanie i analitykę).

W naszej ofercie badawczej znajda Państwo analizy rynku (badanie struktury i segmentacyjne oraz analizy strategii marketingowych i sfer B+R), marki (badania jej kapitału i świadomości oraz analizy szumu medialnego i reklamy), klienta (badanie preferencji zakupowych, satysfakcji i opinii oraz analizy grup docelowych) czy produktu (badania UX, testy i insighty konsumenckie). Szczególne miejsce w katalogu naszych analiz maj badania rynku medycznego/farmaceutycznego.

Prowadząc ww. typy badań rynku posiłkujemy się szerokim i wypracowanym przez lata katalogiem metod i technik badawczych. W naszych badaniach posiłkujemy się wywiadami ilościowymi typu CATI, CAWI, PAPI, CAPI, jak i jakościowymi typu IDI, FGI, a także badaniami tajemniczego klienta, panelami eksperckimi czy analizą danych zastanych (Desk Research).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zapraszamy do współpracy!